Go to content

 

    Şcoala Generală "Sfânta Ana" Sântana

 

 

Descărcaţi pliant cu planul de şcolarizare 2017-2018

   

Prezentare

- Şcoala Generală ,,Sfânta Ana” Sântana - structură,

sf ana

 

Istoria Şcolii Generale “Sfânta Ana” în  date

 

istoric

  • 1736 – Baronul Iacob  Bibics şi soţia sa Margareta colonizează  în zonă 6 familii de şvabi din  Bavaria.
  • 1751 - Maria Tereza îi aprobă lui Bibics, proprietarul acestei zone, să aducă în localitate  piarişti pentru instruirea  şi educarea fiilor de nobili
  • 1772 - La Gimnaziu se înfiinţează clasele a IV-a şi a V-a ”Humaniora” ale cursului superior. Limba în care se învaţă este latina.
  • 1791 - Un incendiu de proporţii distruge Sântana şi Comlăuşul, rămânând doar 5 case.
  • 1858 - După ce fusese refăcut, arde din nou Gimnaziul şi biserica catolică. 1919 - La un an de la crearea României (1918) se înfiinţează Gimnaziul Român, director şirianul Mihai Pleşu.
  • 1959 - Se unifică secţiile cu predare în limba română şi  limba germană sub conducere şi administraţie unică, director prof. Cornel Stângu.
  • 1961 - A luat fiinţă Şcoala Profesională de Mecanici Agricoli
  • 1974 - Se construieşte clădirea nouă a Liceului Teoretic Sântana.
  • 1974 - Şcoala Profesională de Mecanici Agricoli s-a transformat în Liceul Agroindustrial Sântana
  • 2000 – În şcoală începe funcţionarea unui rând de clase cu predarea intensivă a limbii engleze
  • 2003 Liceul Agroindustrial Sântana se transformă în Grupul Şcolar Sântana,
  • 2001 - Şcoala Generală Nr.1 Sântana devine Şcoala Generală ,,Sfânta Ana” Sântana. Prin acordarea numelui de ,,Sfânta Ana” Şcolii Generale Nr.1 Sântana  s-a consfinţit legătura care a existat în sufletul şi conştiinţa locuitorilor comunei, călăuziţi, indiferent de vremuri, de credinţa în Dumnezeu şi dragostea de ţară.
  • 2004 - Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Delegaţia Comisiei Europene, conferă titlul de Şcoală Europeană pentru  Şcoala Generală ,,Sfânta Ana”
  • 2010 - Ca urmare a modificării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar,  Şcoala Generală ,,Sfânta Ana” şi Grădiniţa PP1, devin structuri ale Grupului Şcolar Sântana.
  • 2012 - Grupului Şcolar Sântana se numeşte Liceul Tehnologic Sântana, cuprinzând o bogată ofertă educaţională: Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 1 cu secţie română şi secţie germană), Şcoala Gimnazială ,,Sfânta Ana” cu clase I-VIII la secţia româna (include clasele V-VIII cu predarea intensivă a limbii engleze) şi la secţia germană şi Liceul Tehnologic propriu-zis (cuprinde şi clase de şcoală profesională de mecanici auto). Liceul Tehnologic are în oferta educaţională: filiera tehnologică (calificările: tehnician în activităţi economice, tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii) şi filiera teoretică incluzând profil uman (specializarea ştiinţe sociale), profil real (specializarea ştiinţe ale naturii).
  • 2014 - Absolventul Şcolii Gimnaziale „Sfânta Ana” Sântana, Profesor Dr. h.c. mult. Stefan W. Hell este laureat al Premiului Nobel pentru Chimie.

   

   

  KURZFASSUNG 260 JAHRE BILDUNGSWESEN IN SANKTANNA

   

  • 1736 – Der Baron Jakob Bibics und seine Frau Margareta kolonisiert in das Gebiet 6 schwäbische Familien aus Bayern.
  • 1751 – Maria Therezia genehmigt Bibics, Gutsherr der Region, Piaristen in die Gegend zu bringen, um die Kinder der Adligen zu erziehen und zu unterrichten.
  • 1772 – Im Gymnasium wird eine höhergradige IV. und V. Klasse ”HUMANIORA” gegründet. Der Unterricht findet in lateinischer Sprache statt.
  • 1791 – Ein Großbrand zerstört Alt- und Neusanktanna, wobei nur 5 Häuser verschont bleiben.
  • 1858 – Nach dem Wiederbau, brennt das Gymnasium und die römisch-katholische Kirche erneut ab.
  • 1919 – Ein Jahr nach der Gründung Großrumäniens (1918) wird das Rumänische Gymnasium eröffnet. Direktor ist Mihai Pleşu, der aus Şiria stammt.  
  • 1959 – Die rumänische und deutsche Abteilung der Schule vereinigt sich unter der Leitung und Verwaltung des Direktors Prof. Cornel Stângu.
  • 1961 – Eine Berufsschule für Agrarmechaniker wird gegründet.
  • 1974 – Das neue Gebäude des Theoretischen Lyzeums wird errichtet.
  • 1974 – Die Berufsschule für Agrarmechaniker ändert ihren Namen in: das  Agroindustrielle Lyzeum Sanktanna.
  • 2003 – Das Agroindustrielle Lyzeum Sanktanna ändert den Namen in: Grupul Şcolar Sântana.
  • 2000 – In der Schule werden eine Klassenreihe mit intensivem Englischunterricht eingeführt.
  • 2001 – Die Allgemeine Schule Nr. 1 erhält den Namen „Sankt-Anna-Schule” und vertieft somit die Lebensauffassung der Bürger: seelischer und geistiger Zusammenhang, in guten wie in schlechten Zeiten, durch Glaube an Gott und Liebe zum Vaterland.
  • 2004 – Das Bildungsministerium und die Delegation der Europäischen Kommission verleit der Gesamtschule „Sankt Anna” den Titel: Europäische Schule.
  • 2010 – Aufgrund der Änderungen des Bildungssysthemnetzes zählen die Allgemeinschule  „Sankt Anna”  und der Kindergarten mit Ganztagsunterricht Nr. 1, zu den Strukturen des Grupul Şcolar Sântana.
  • 2012 – Grupul Şcolar Sântana ändert den Namen in Liceul Tehnologic Sântana, und umfasst ein weitreichendes Bildungsangebot: der Kindergarten mit Ganztagsunterricht PP1 (rumänische und deutsche Abteilung), das Gymnasium ,,Sfânta Ana” mit den Klassen I – VIII )rumänische und deutsche Abteilung; ab der 5. bis zur 8. Klasse gibt es die Möglichkeit Englisch intensiv zu lernen) und das eigentliche Technologische Lyzeum (umfasst auch Klassen mit Berufsausbildung im Bereich Automechanik). Das Technologische Lyzeum ist wie folgt strukturiert: technologischer Zweig (Ausbildungen als Techniker für wirtschaftliche Aktivitäten, Techniker im Wartungsbereich der Mechanik) und theoretischer Zweig mit Geisteswissenchaften (Sozialwisenschaften), Naturwissenschaften.
  • 2014 – Der  Absolvent der „Sankt Anna” Gymnasialschule, Professor Dr. Dr. h.c. mult. Stefan W. Hell  bekommt den Nobelpreis In Chemie.

   

   

   

  istoric

  Imagini din trecut ...

   

   

  Resurse financiare şi materiale


  Şcoala Generală ,,Sfânta Ana”  şi Gradinita P.P. 1 îşi desfăşoară activitatea în cinci corpuri de clădiri cu 36 de  clase. Clădirea de pe strada Muncii nr. 80 a fost demolată, pentru construirea campusului şcolar. Toate clădirile şcolare sunt conectate la reţeaua de gaz metan şi de apă potabilă.
  Toate cladirile au acoperişuri cu defecţiuni grave, necesită izolare termică, reabilitarea grupurilor sanitare, a reţelelor electrice, a tâmplâriei de interior, a pardoselelor. Toate sălile de clasă au table foarte vechi, degradate.

  Sediul central este o clădire modernă construită în anul 1974 şi are 20 săli de clasă, 4 cabinete (istorie, geografie, informatică, franceză), 3 laboratoare (fizică, chimie, biologie),un CDI, cabinet de informatică, o sală de calculatoare cu platfotmă AEL,  un cabinet medical şi două terenuri de sport, sala de sport. Are autoritorizaţie sanitară de functionare. Necesită reabilitare generală. Clădirea dispune de încălzire centrală proprie cu gaz  metan în curs de reabilitare, alimentare cu apă de la reţea şi canalizare.

  • Clădirea de pe strada Muncii nr. 56 este în curs de autorizare sanitară. Cu ajutorul sponsorilor din Germania clădirea a fost dotată cu încălzire centrală proprie pe gaz, grup sanitar interior cu sistem propriu de canalizare. ele au autoritorizaţie sanitară de functionare.
  • Clădirea de pe strada Unirii nr. 3 este în stare bună, iar prin implicarea comitetului de părinţi şi a sponsorilor externi s-a înlocuit latrina cu un grup sanitar modern, interior. Are autoritorizaţie sanitară de functionare.
   Materialul didactic este parţial reîmprospătat cu ajutorul sponsorilor externi şi prin fondurile din bugetul local, parţial uzat moral şi fizic.
   La Grădiniţa P.P. Nr. 1 toate salile de grupa sunt dotate cu mobilier in stare buna de functionare,dar o parte din acesta nu corespunde normelor U.E.,mai ales scaunelele si dulapurile. Mobilierul este insuficient pentru amenajarea claselor pe sectoare de activitate.
  • Starea fizica a materialelor didactice este precara.
  • Calitatea spatiilor nu permite gradinitei  sa se incadreze  in normele de igiena scolara, necorespunzand normativelor. Este necesara constructia unui grup sanitar tip latrina, la cladirea de pe strada Unirii.
   Control a cheltuirii bugetului scolii se realizează cu sprijinul contabilităţii Primăriei Sântana.              
  • Pentru asigurarea condiţiilor necesare procesului de învăţământ s-a preocupat in mod direct Consiliul Local în special prin reprezentanţii săi pin Consiliul profesoral al şcolii (dl. Ionaş Dumitru şi dl. Neamţ Petru, sponsori fideli, prieteni ai şcolii cărora dorim să le mulţumim: Wolfgang Kresemer, Asociaţia Prietenii Şcolii Sântana, S.A. Romgera Sântana, Dl. Ardeu Aurel prin Asociaţia Penticostală de Misiune Creştină, Dl. Joldeş Gheorghe – brutăria Sântana, Domnilor Johann Metz şi Francisc Metz.

   

  • 0257-462.157

  sau

  • 0257-462.962

 

 

 

Liceul Tehnologic

"Stefan Hell" Sântana

Strada Ghioceilor, Nr. 6, Sântana, Arad

Telefon : 0040-257.462.124

0040-257.462.962

Fax : 0040-257.462.124

0040-257.463.301

e-mail : grupulscolarsantana@yahoo.com

Link-uri utile:

 

 

 

 

www.grupulscolarsantana.ro  

 Copyright © 2011 - Liceul Tehnologic "Stefan Hell" Sântana -  Toate drepturile sunt rezervate.


Back to content | Back to main menu